Navigácia

inovovaný G osemročné štúdium od 1.9.2015

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.5.6.7.8.
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 54553333 31
Anglický jazyk 44444444 32
Druhý cudzí jazyk 44444433 30
Človek a príroda
Fyzika 1122221 11
Chémia 112222 10
Biológia 1211231 11
Človek a spoločnosť
Dejepis 1112222 11
Geografia 1111212 9
Občianska náuka 1111111 7
Človek a hodnoty
Etická výchova / Náboženská výchova 111111 6
Matematika a práca s informáciami
Matematika 5444543 29
Informatika 1111111 7
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova 11 2
Hudobná výchova 11 2
Umenie a kultúra 2 2
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 33333333 24
Ostatné
Semináre / cvičenia (1) 12 3
Semináre / cvičenia (2) 12 3
Semináre / cvičenia (3) 12 3
Semináre / cvičenia (4) 2 2
Semináre / cvičenia (5) 2 2
Semináre / cvičenia (6) 2 2
Konverzácia v anglickom jazyku 11 2
Konverzácia v nemeckom jazyku 11 2


© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.12.2018

Mapa

Novinky

Kontakt

  • Športové gymnázium
    Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica
  • +421 48 4712894

Fotogaléria