Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

  STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

  Informácia riaditeľstva Športového gymnázia

   

  Športové gymnázium, Trieda SNP 54, Banská Bystrica

  sa od 1.januára 2019 transformuje na

  Strednú športovú školu, Trieda SNP 54, Banská Bystrica

       

  Žiaci 9. ročníka ZŠ

  majú možnosť v školskom roku 2019/2020 

  vybrať si z nasledovných študijných odborov:

  *Športové gymnázium (doterajší študijný odbor) absolvent školy má možnosť po štvorročnom štúdiu získať úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne)  ukončené maturitnou skúškou a  má možnosť získať  II. kvalifikačný stupeň trénera vo zvolenom športe (maturitná skúška z predmetu Základy športovej prípravy). Otvárame dve triedy pre 56 žiakov .

   / kód študijného odboru: 7451 J 00 /  

  *Športový manažment - absolvent školy má možnosť po štvorročnom štúdiu získať úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) ukončené maturitnou skúškou a získa

   III. kvalifikačný stupeň trénera vo zvolenom športe. Otvárame  jednu triedu pre 22 žiakov.

  / kód študijného odboru: 7471 M 00 /                  

  Študijné odbory spájajú športovú kariéru športovo nadaných žiakov so vzdelávaním tak, aby žiaci úspešne iniciovali a rozvinuli aktívnu športovú kariéru v kombinácii so získaním vzdelania pre vysokú školu a na povolanie. Žiak má možnosť počas štúdia na žiadosť zákonného zástupcu študovať podľa individuálneho učebného plánu.

  Stredná športová škola, Trieda SNP 54, Banská Bystrica bude prijímať žiakov 9.ročníka základných škôl  na štúdium po úspešnom absolvovaní talentových skúšok, ktoré sa budú konať v mesiaci  marec - apríl 2019. Kritériá a termín skúšok pre prijímanie žiakov budú zverejnené v mesiaci január 2019.

  Sme presvedčení, že športová verejnosť privíta rozšírenie možnosti štúdia a veríme, že práve táto transformácia prispeje k ďalšiemu  skvalitneniu podmienok pre poskytovanie športovej prípravy a najmä pre vzdelávanie našich žiakov.

  Informácia RŠ

  roll-up banner SŠŠ

 • ŠKOLA ROKA 2017/2018

  ŠKOLA ROKA 2017/2018

  Obhájili sme titul ŠKOLA ROKA 

  Za športové výsledky v školských súťažiach sme získali titul Škola roka za školský rok 2017/2018 a tak sme tento titul obhájili, čím sme sa stali Školou roka  dva roky po sebe. Poďakovanie patrí naším žiakom a ich trénerom.

  Do tohto projektu Slovenskej asociácie športu na školách boli zapojené stredné školy z celého Slovenska.

 • Olympijské hry mládeže 2018

  Olympijské hry mládeže 2018

  ALEX BARTO úspešný na Olympijských hrách mládeže v Argentíne

  9.10. 2018

  Na Olympijských hrách mládeže v Buenos Aires (Argentína) žiak II. ročníka ŠG a člen VŠC Dukla BB džudista Alex Barto (tréner Jan Gregor) si výborne počínal , keď v kategórii do 81kg najprv zdolal majstra Európy, Holanďana Marka van Dijka a následne aj Harrisona Ayarzu z Panamy. Posledný súboj pred finálovými bránami s Rumunom Adrianom Sulcaom (neskorším víťazom) však prehral. V zápase o bronz Alex tesne podľahol Kanaďanovi Youngovi na zlatý bod až v nadstavenom čase. Napriek sklamaniu zo 4. miesta, Alex dosiahol zatiaľ najväčší úspech spomedzi Slovákov v Buenos Aires. 

 • Horehronské hry 2018

  Horehronské hry 2018

  Získali sme putovný pohár v atletike

  8.10. 2018

         Dňa 3.10.2018 sa konali Horehronské hry v atletike. Združenie olympijských klubov Slovenska venovalo putovný pohár pre najlepšie žiacke družstvo. Po sčítaní bodov z jednotlivých atletických disciplín, získala tento putovný pohár naša škola.

  O tento úspech sa hlavne pričinili :

  1. miesto mladší žiaci Kmeť Patrik - 60m, diaľka Garguláková Alžbeta - 600m, štafeta 4x60 m

  2. miesto Poštová Nina chôdza

  3. miesto Krajčiová Natália diaľka

  1. miesto starší žiaci Pauer Andrej -  guľa, Adam Slavomír -  1500 m, Fonferová Laura výška

  2. miesto Pastorek Richard chôdza

  V kategórii dorast dosiahli:

  1. miesto - Sloboda Samuel 100m,Revaj Filip 1500m, Gallay Igor guľa, Kováčiková Vanesa guľa, Straška Lukáš diaľka,, Sabó Milan výška

  2. miesto - Hazuchová Líza 800m

  3. miesto - Barto Aurel 1500m,Brnčalová Lea 800m 

  Všetkým pretekárom gratulujeme, ako aj technickej čate z ŠG, ktorí aj v nepriaznivom počasí zabezpečili na jednotlivých atletických stanovištiach regulárny priebeh pretekov.                                      

  Foto zdroj: mybystrica.sme.sk

 • Slovenský pohár v downhile

  Slovenský pohár v downhile

  Slovenský pohár v downhille skončil pre Sebastiana Fellnera z IV.E triedy 1.miestom

 • Župná kalokagatia 2018.

  Župná kalokagatia 2018.

  Dňa 2.10.2018 sme sa zúčastnili obvodného kola v župnej kalokagatii. Je to beh v teréne v dĺžke cca 3 km, pričom počas behu sa musia absolvovať stanovištia, na ktorých je potrebné zvládnuť jednak praktické činnosti (streľba zo vzduchovky, zdravotnícka príprava, činnosti civilnej obrany a pod.) ako aj správne odpovedať na teoretické otázky z topografie, histórie, protipožiarnej ochrany, protidrogovej prevencie, geografie, práva či ekonomiky a dopravy.

  O tom, že zabojovať na športovom poli vedia aj žiaci nešportových tried svedčí  krásne 5. miesto, ktoré v zlom počasí, zime a daždi získali v konkurencii 21 družstiev naši žiaci z V.C triedy v zložení E.Paulínyová, L.Sochorová, M.Dlapka, M.Mráz a R. Stacho.

  Blahoželáme a ďakujeme za skvelú  reprezentáciu školy.

 • Exkurzia Rakúsko

  Exkurzia Rakúsko

  Výber žiakov z tretieho a siedmeho ročníka sa v dňoch 5.-7.9.2018 zúčastnil poznávacieho zájazdu v Rakúsku. Navštívili sme mestá Linz, Salzburg a Hallstatt. Precvičili sme si jazykové zručnosti, navštívili múzeá, pamiatky a domov sme si priniesli množstvo nových zážitkov a hádam aj chuť učiť sa nemecký jazyk naďalej!

 • Úspešní duatlonisti na MSR

  Úspešní duatlonisti na MSR

  V Mošovciach sa konali 9.9.2018 Majstrovstvá Slovenska v duatlone (beh - bicykel - beh). V kategórii dorastencov dosiahli výborné výsledky členovia triatlonového klubu TRIAN ŠK, ktorí sú žiakmi našej školy a ich príprava aj v doobedňajších hodinách sa plne prejavila (upravený rozvrh). 

                                          Dorast:        1. miesto Aurel BARTO 

                                          Dorastenky:  1. miesto Liza HAZUCHOVÁ 

                                                              2. miesto Veronika ČELLAROVÁ

                                                                                     3. miesto Lea BRNČALOVÁ

                                          GRATULUJEME !

 • Škola mimo lavíc

  Škola mimo lavíc

  Hlasujte do 30. júna 2018 za projekt na zlepšenie svojho okolia v oblasti podpory vzdelávania, na ktorý Raiffeisen banka prispeje sumou 1 000 €, a získajte dobrý pocit.​​​​​​​

  Prosíme hlasujte za náš projekt: 

 • KOMPARO 2018

  KOMPARO 2018

  KOMPARO – VÝSLEDKY              2018          I.A, I.C trieda

   

   

              Dňa 4. mája  2018 sa žiaci I.A (20 žiakov z 22) a I.C (26 žiakov z 26) zapojili do testovania KOMPARO, ktoré bolo zamerané na päť oblastí: matematika, slovenský jazyk a literatúra, biológia, geografia a všeobecné študijné predpoklady.

              Každý žiak písal dva testy. Prvý test obsahoval úlohy z matematiky a otázky testujúce všeobecné študijné predpoklady. Druhý test otázky zo slovenského jazyka a literatúry, z biológie a geografia.            

   

  Celkové výsledky testovania

  Do testovania sa zapojilo celkom 98 škôl, pričom testy písalo celkovo  3 022 žiakov 6. ročníka ZŠ a prímy osemročných gymnázií.

   

  Matematika

  Žiaci dosiahli v teste z matematiky priemernú úspešnosť 58,9%.

  Naša škola 71,9%.

  Percento zúčastnených škôl, ktoré mali horší výsledok ako naša škola je 90,7%.

   

  Slovenský jazyk a literatúra

  Žiaci dosiahli v teste zo slovenského jazyka a literatúry priemernú úspešnosť  54,4%.

  Naša škola 57,2%.

  Percento zúčastnených škôl, ktoré mali horší výsledok ako naša škola je 61,5%.

   

  Biológia

  Žiaci dosiahli v teste z biológie priemernú úspešnosť 65,3%.

  Naša škola 75,6%.

  Percento zúčastnených škôl, ktoré mali horší výsledok ako naša škola je 86,5%.

   

  Geografia

  Žiaci dosiahli v teste z geografie v SR priemernú úspešnosť 57,5%.

  Naša škola 32,0%.

  Percento zúčastnených škôl, ktoré mali horší výsledok ako naša škola je 2,1%.

   

  Všeobecné študijné predpoklady

  Žiaci dosiahli v teste všeobecných študijných predpokladov na Slovensku priemernú úspešnosť 57,7%.

  Naša škola 58,6%.

  Percento zúčastnených škôl, ktoré mali horší výsledok ako naša škola je 50,5%.

   

   

  Celkovo sa naša škola zaradila výsledkami svojich žiakov v matematike a v biológii medzi 25% najúspešnejších škôl.

   

   

   

   

   

 • Jazykový kvet

  Jazykový kvet
  V divadelnej súťaži Jazykový kvet prví!!!
  
  
  Na celoslovenskom finále v Nitre, dňa 1.6.2018 podali naši žiaci skvelý výkon a
  získali prvenstvo! Scénkami z filmu ,, Monsieur Claude und seine Töchter ", ktorým
  poukazujeme na multikultúrnosť súčasnej spoločnosti a snažíme sa ukázať, ako je
  možné vďaka humoru a vzájomnej tolerancii odstraňovať predsudky voči iným kultúram
  opäť presvedčili nielen porotu, ale aj publikum. Ďakujeme za reprezentáciu školy!
 • Mladý záchranár CO 2018.

  Mladý záchranár CO 2018.

  V stredu 16.5.2018 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže „Mladý záchranár CO“ aj s účasťou dvoch družstiev z našej školy. Kto chcel uspieť, musel nie len čo najrýchlejšie absolvovať predpísanú 1,4 km trať, ale preukázať aj svoje vedomosti v testoch, zručnosti zo streľby zo vzduchovky, orientácie v prírode, využitia improvizovaných protichemických odevov, signálov CO, požiarnej prevencie a  poskytnutia prvej pomoci.

  V konkurencii 13 družstiev sa naši nestratili a obsadili druhé a šieste miesto. Ziskom druhého miesta sa zároveň kvalifikovali na krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo 23.5.2018 v biatlonovom areáli v Osrblí, kde nakoniec obsadili krásne piate miesto z 21 štartujúcich družstiev.

  Zúčastnili sa: L. Sochorová, S. Neuschlová, E. Paulínyová, M. Mešťanová, R. Stacho, M. Mráz, T. Miškovič,

  M. Dlapka.

  Za vzornú reprezentáciu školy všetkým ďakujeme a blahoželáme k výsledkom.

 • Branný súboj študentov

  Branný súboj študentov

  „V priestoroch Športového gymnázia v Banskej Bystrici sa uskutočnil 18.apríla 2018 Branný súboj študentov o účasť na 48 – hodinovom vojenskom výcviku KEMP. Súťaží sa zúčastnilo 11 tímov z banskobystrického kraja a v celkovom hodnotení zvíťazili študenti usporiadateľskej školy. Študenti absolvovali viacero disciplín a preverili si svoje vedomosti z prvej pomoci, brannej prípravy, topografie, fyzickej zdatnosti a s veľkým ohlasom sa stretla streľba spolu s ukážkami zbraní a vojenskej techniky.Víťazstvo domáceho tímu sa nerodilo ľahko, ale postupne s každou disciplínou sa bodovo vzďaľovalo prenasledovateľom a samotný 12 minútovýbeh už len podčiarkol ich skvelý výkon. Príslušníci Regrutačných skupín z Banskej Bystrice, Nitry a Personálneho úradu OS SR z Liptovského Mikuláša počas podujatia zabezpečili vykonanie propagačnej, náborovej činnosti a pomohli s vykonaním preskúšania z teoretických vedomostí. Viacerí študenti prejavili záujem o informácie týkajúce sa Dobrovoľnej vojenskej prípravy a štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Slnečné počasie prinieslo všetkým zúčastneným nezabudnuteľné zážitky a vôňa vojenského guláša sa ešte dlho niesla Banskou Bystricou...“

  Poradie    Škola
  1.    Športové gymnázium - Trieda SNP 54 - Banská Bystrica
  2.    Stredná priemyselná škola J. Murgaša - J. M. Hurbana 6 - Banská Bystrica
  3.    Gymnázium A. H. Škultétyho - Školská 21 - Veľký Krtíš
  4.     Stredná odborná škola drevárska - Lučenecká cesta 17 - Zvolen
  5.     Stredná priemyselná škola stavebná O. Winklera - B. Němcovej 1 - Lučenec
  6.     Gymnázium M. Rúfusa - J. Kollára 2 - Žiar nad Hronom
  7.    Gymnázium - Štúrova 849 - Detva
  8.    Gymnázium M. Kukučína - Clementisova 21 - Revúca
  9.    Gymnázium B. S. Timravy - Haličská cesta 9 - Lučenec
  10.    Gymnázium Ľ. Štúra - Hronská 3 - Zvolen
  11.    Stredná odborná škola - Jesenského 903 - Tisovec

 • PYTAGORIÁDA

  PYTAGORIÁDA

                                          Boli sme úspešní v okresnom kole Pytagoriády.

   

  14. 3. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády, na ktorom sa zúčastnili úspešní riešitelia školského kola : Martin Hrdina I.C, Jakub Lacko I.C, Dominik Pecháček I.C, Matej Schreiber  II.C .

  Úspešnými riešiteľmi v okresnom kole boli M. Hrdina I.CM. Schreiber II.C.

  Veľkým úspechom bolo 1.miesto v tejto súťaži DOMINIKA PECHÁČKA z I.C. Ocenenie si prevzal v Centre voľného času 26.3.2018.

                    Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

 • "MENGELEHO DIEVČA"

  "MENGELEHO DIEVČA"

  Beseda o knihe „Mengeleho dievča“ s p. Veronikou Homolovou Tóthovou

  Dňa 6.3.2018 sa na pôde Športového gymnázia uskutočnila beseda s autorkou knihy „Mengeleho dievča“ s pani Veronikou Homolovou Tóthovou. Vo svojom profesionálnom živote sa venuje spracúvaniu spomienok ľudí, ktorí prežili nacistické peklo alebo komunistické väzenie a prenasledovanie. S príbehom Violy Štern Fischerovej sa prišla reportérka podeliť so žiakmi našej školy. Vyrozprávala nám smutný príbeh mladého dievčaťa, ktoré počas holokaustu stratilo svoju najbližšiu rodinu. Po návrate z koncentračných táborov jej osud doprial aspoň stretnutie so svojím bratom a budúcim manželom. Na zaujímavé rozprávanie p. Tóthovej reagovali naši žiaci zvedavými otázkami.

 • Výstava HEYDRICHIÁDA

  Výstava HEYDRICHIÁDA

  Dnešná generácia si iba s ťažkosťou môže predstaviť hrôzy druhej svetovej vojny. Počet tých, ktorí ešte žijú  a môžu podať priame svedectvo, sa znižuje. Našou povinnosťou je, aby sme ich odkazy či spomienky udržiavali neustále živé. Nie preto, aby sme jatrili staré rany, ale preto, aby sme si uvedomili, že život v mieri, v slobode nie sú samozrejmosťou.

  Študenti Športového gymnázia v spolupráci s Múzeom SNP v Banskej Bystrici sa zhostili tejto úlohy a pripravili výstavu na tému HEYDRICHIÁDA a NÁVRATY LIDICKÝCH DETÍ. Slávnostné otvorenie výstavy sa konalo 1.3.2018 za účasti zástupcov Múzea SNP, pána riaditeľa, učiteľov a žiakov Športového gymnázia. Lektori prítomným priblížili kruté obdobie v Čechách po atentáte na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha a tragické osudy lidických detí a ich rodičov.

 • JAZYKOVÝ KVET

  JAZYKOVÝ KVET

  Žiaci navštevujúci krúžok nemeckého divadla nás aj tento rok potešili svojim skvelým výkonom! Scénkami  z filmu ,, Monsieur Claude und seine Töchter  " sme poukázali na multikultúrnosť súčasnej spoločnosti a snažili sme sa ukázať, ako je možné vďaka humoru a vzájomnej tolerancie odstraňovať predsudky voči iným kultúram. Porota veľmi ocenila výber témy, jej spracovanie žiakmi  a veľkú energiu, ktorú do toho vložili. Ďakujeme!  A blahoželáme k postupu do ďalšieho kola!

 • Internetové hlasovanie

  Internetové hlasovanie

  NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI MESTA BANSKÁ BYSTRICA za rok 2017

   

  Internetové hlasovanie

  Hlasovať môžete v športových kategóriách, ocenený bude "víťaz internetového hlasovania z kategórie jednotlivci "  "víťaz internetového hlasovania z kategórie športové kolektívy".

  Hlasovať môžete od 1. do 12. februára 2018.

  Prosíme podporte svojimi hlasmi našich súčasných študentov a bývalých absolventov Športového gymnázia.

   

 • Škola roka

  Škola roka

  Získali sme titul ŠKOLA ROKA 2016/2017

  Športovo – technická komisia Slovenskej asociácie športu na školách  na základe kritérií vyhodnotila celoštátnu súťaž aktivity základných a stredných škôl v Slovenskej republike pod názvom „ŠKOLA ROKA“ za školský rok 2016/2017. Kritériá tvorili dosiahnuté športové výsledky v školských súťažiach. Vyhlásenie súťaže sa konalo 8.11.2017 v Nových Zámkoch. V kategórii stredné školy dievčatá naša škola skončila na druhom mieste a v kategórii stredné školy chlapci na prvom mieste. Tieto dosiahnuté výsledky dopomohli Športovému gymnáziu,ako najúspešnejšej škole stredných škôl na Slovensku, k zisku titulu ŠKOLA ROKA 2016/2017.
  V kategórii školský športovec stredných škôl za školský rok 2016/2017 bol vyhlásený náš žiak Jakub Chupek, školský majster sveta v orientačnom behu z talianskeho Palerma. 

   

Mapa

Novinky

Kontakt

 • Športové gymnázium
  Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica
 • +421 48 4712894

Fotogaléria