Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyŠportové gymnázium, Trieda SNP 54, Banská Bystrica
Adresa školyTrieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica
Telefón+421 48 4712894
E-mailsekretariat@sgbb.edupage.org
WWW stránkawww.sgbb.edupage.org
ZriaďovateľBanskobystrický samosprávny kraj

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Smekal Jozef048 4712891 smekal@sgbb.edupage.org
ZRŠMgr. Snopko Dušan048 4712893 snopko@sgbb.edupage.org
ZRŠPaedDr. Kucej Jozef048 4712893 kucej@sgbb.edupage.org
ZRŠIng. Vrťová Viera048 4712831 vrtova@sgbb.edupage.org

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaIng. Cagala Radovanradovan.cagala@ckgroup.sk
pedagogickí zamestnanciMgr. Michalech Brankomichalechb@hotmail.com
 Mgr. Maťušová Ivetamatusova@sgbb.edupage.org
ostatní zamestnanciAntošíková Luciaantosikova@sgbb.edupage.org
zástupcovia rodičovIng. Cagala Radovanradovan.cagala@ckgroup.sk
 Mgr.Poliak JozefPojozo@gmail.com
 Hamšíková Galinagalina.hamsikova@gmail.com
zástupca zriaďovateľaMgr. Kemková Mariannamarianna.kemkova@bbsk.sk
 Mgr. Gajdošová Dášadasa.gajdosova@bbsk.sk
 Mgr. Gajdošík Jakubjakub.gajdosik@banskabystrica.sk
 PaedDr. Čierny Ivancierny.ivan38@gmail.com
zástupca žiakovŠtrba Pavolpalko712@azet.sk

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
Gremiálna a operatívna porada riaditeľaPaedDr. Jozef Smekal 
Pedagogická rada školyMgr. Dušan Snopko 
Žiacka školská radaPavol Štrba 
Prijímacia komisiaPaedDr. Jozef Smekal 
Maturitné komisiePaedDr. Jozef Smekal 
Komisie pre komisionálne skúškyPaedDr. Jozef Smekal 
Škodová komisiaIng. Viera Vrťová 
Inventarizačná komisiaIng. Viera Vrťová 
Výchovný poradcaMgr. Regina Veselovská 
Predmetové komisie:  
Jazyk a komunikáciaMgr. Stanislava JurekováSJL
Jazyk a komunikáciaMgr. Alena FábryováANJ,NEJ,RUJ
Človek a prírodaRNDr.Lýdia DubajováFYZ,CHEM,BIO
Človek a spoločnosťMgr. Andrea PorubčanováDEJ,OBN,GEO, VYCH
Matematika a práca s informáciamiRNDr. Jana DropčováMAT,INF
Zdravie a pohybMgr. Mario MatušekTSV

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 404

Počet tried: 17

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
prvá A22 
prvá C26 
druhá A30 
druhá C21 
tretia A321
štvrtá C281
piata C17 
šiesta C27 
prvá B25 
prvá D28 
druhá B242
druhá D26 
tretia B24 
tretia D221
tretia E191
štvrtá B161
štvrtá D171

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet 229/ počet dievčat 81

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet 0/ počet dievčat 0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet 102 / počet dievčat 40

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet 95/ počet dievčat 35

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet 88 / počet dievčat 32


 Gym 8.roč športGym 8.roč jazykyGym 4.roč športSpolu
prihlásení3633160229
prijatí222060102
% úspešnosti616037,544,5

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJAPEBIOANJcBIOcDEJcFYZcGEOcCHEMcINFcMATcNAScNEJcOBNcTSVc
prvá A2 1,64            
prvá C1,35 1,08            
druhá A1,7 1,3            
druhá C1,76 1,67            
tretia A1,88 1,19            
štvrtá C1,67 1,15            
piata C2,06 2            
šiesta C1,42 1,24            
prvá B2,6 1,96            
prvá D3,04 2,29            
druhá B3,08 1,88            
druhá D3 2,31            
tretia B2,91 2,33            
tretia D3,2 2,75            
tretia E2,11 1,95            
štvrtá B2,75              
štvrtá D2,65              

TriedaZSPcDEJESVETVFRJFYZGEOHUVCHEMINFKAJKNJMATNAVNAS
prvá A 2 1 1,822,051    2,51,17 
prvá C 1,46 1 1,271,311    1,771 
druhá A 1,27 1 1,171,57 1,831  21 
druhá C 1,48 1 1,481,7111,621,05  2,051 
tretia A 2,03 1 1,691,66 2,381,28  2,441 
štvrtá C 1,81 1 1,411,63 1,561  2,041 
piata C 2,24 1 1,471,82 2,531,35  2,241 
šiesta C 1,27 1 1,081,4 1,561  1,621 
prvá B 2,6 1 1,922,32 3,321,52  3,321 
prvá D 2,64 1 1,962,5 3,041,46  3,041 
druhá B 2,79 1 3,252,75 3,422,38  3,671,31 
druhá D 2,81 1,06 2,922,69 3,52,46  3,541 
tretia B 2,09   1,862,76 31,9  3,29  
tretia D 3   1,653,3 3,252,55  3,45  
tretia E 1,68   1,422,53 2,321,372,262,052,74  
štvrtá B               
štvrtá D               

TriedaNEJOBNPSYRUJANJsBIOsDEJsFYZsGEOsCHEMsINFsMATsNASsNEJsOBNs
prvá A1,27  2,29           
prvá C1,331 1,18           
druhá A1,251 1,57           
druhá C1,331,33 1,78           
tretia A1,731,44 2,24           
štvrtá C1,631,19             
piata C1,761,24             
šiesta C1,41             
prvá B2,211,8 2,09           
prvá D1,931,57 3           
druhá B3,252,38             
druhá D2,911,96 3,07           
tretia B2,481,55             
tretia D2,552,05             
tretia E2,161,32             
štvrtá B1,751,25  3,0633 2,11  2,5  1,83
štvrtá D1,711,29  2,412,332,5 2,75  1,5  2

TriedaSJLsSJLSPRSPPTECHTSVTEVTVOTHFUMKVYUVYVZSP
prvá A 1,9511 1     1 
prvá C 1,421  1     1 
druhá A 1,811 1       
druhá C 2,051  1     1 
tretia A 1,561,061,09 1       
štvrtá C 2,111  1,04    1  
piata C 1,941  1       
šiesta C 1,621  1       
prvá B 2,6811,04 1       
prvá D 2,6811,04 1       
druhá B 3,171,131 1       
druhá D 3,081,081,04 1       
tretia B 2,4811,05 1   1,1  2,5
tretia D 2,311 1   1,5  3
tretia E 2,051,11  1,05   1   
štvrtá B2,442,811,06  1,13   1  2,3
štvrtá D2,472,821  1   1  2,67

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
prvá A22810400000
prvá C26233000000
druhá A301810200000
druhá C21117300000
tretia A321115600200
štvrtá C28166500000
piata C1783600000
šiesta C27215000000
prvá B25351610000
prvá D28561700000
druhá B24032100110
druhá D26142100200
tretia B24341511000
tretia D22041601000
tretia E1973900010
štvrtá B16321100100
štvrtá D17431000000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
prvá A22192787,59192787,5900,00
prvá C26206179,27206179,2700,00
druhá A303369112,303369112,3000,00
druhá C21187889,43187089,0580,38
tretia A324021125,664020125,6310,03
štvrtá C283152112,573152112,5700,00
piata C172158126,942158126,9400,00
šiesta C273999148,113999148,1100,00
prvá B254947197,884942197,6850,20
prvá D284957177,044935176,25220,79
druhá B243413142,213346139,42672,79
druhá D264770183,464713181,27572,19
tretia B243290137,083253135,54371,54
tretia D222989135,862986135,7330,14
tretia E194413232,264344228,63693,63
štvrtá B162036127,252002125,13342,13
štvrtá D172636155,062608153,41281,65

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB233(22/11)40,83%3250,63%3297161 2,2733
Biológia 5(4/1)    32   1,405
Dejepis 7(5/2)    322  1,867
Fyzika 1(1/0)     1   2,001
Geografia 15(10/5)    5541 2,0715
Chémia 1(1/0)     1   2,001
Informatika 2(2/0)    11   1,502
Matematika 4(4/0)55,85%4  22   1,504
Občianska náuka 11(3/8)    722  1,5511
Slovenský jazyk a literatúra 33(22/11)50,82%3367,37%33111741 1,8533
Základy športovej prípravy 22(16/6)    1147  1,8222

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
prvá A7902 J gymnáziumšport
prvá C7902 J gymnázium 
druhá A7902 J gymnáziumšport
druhá C7902 J gymnázium 
tretia A7902 J gymnáziumšport
štvrtá C7902 J gymnázium 
piata C7902 J gymnázium 
šiesta C7902 J gymnázium 
prvá B7902 J gymnáziumšport
prvá D7902 J gymnáziumšport
druhá B7902 J gymnáziumšport
druhá D7902 J gymnáziumšport
tretia B7902 J gymnáziumšport
tretia D7902 J gymnáziumšport
tretia E7902 J gymnázium 
štvrtá B7902 J gymnáziumšport
štvrtá D7902 J gymnáziumšport

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
8 ročný športI.AAnglický jazyk1
8 ročný športII.AAnglický jazyk1
8 ročný športI.ANemecký jazyk1
8 ročný športII.ANemecký jazyk1
8 ročný športIII.ANemecký jazyk1
8 ročný športI.ARuský jazyk1
8 ročný športII.ARuský jazyk1
8 ročný športIII.ARuský jazyk1
8 ročný športII.ABiológia1
8 ročný športII.AInformatika1
4 ročný športIII.B, III.DAnglický jazyk1
4 ročný športIV.B, IV.DAnglický jazyk1
4 ročný športI.B, I.DChémia1
4 ročný športI.B, I.DDejepis1
4 ročný športI.B, I.DGeografia1
8 ročný jazykyI.CNemecký jazyk2
8 ročný jazykyII.CNemecký jazyk2
8 ročný jazykyIV.CNemecký jazyk2
8 ročný jazykyV.CNemecký jazyk1
8 ročné jazykyVI.CNemecký jazyk1
8 ročný jazykyI.CRuský jazyk2
8 ročné jazykyII.CRuský jazyk2
8 ročný jazykyV.CGeografia1
8 ročný jazykyI.CTelesná a športová výchova1
8 ročné jazykyII.CTelesná a športová výchova1
8 ročný jazykyIV.CTelesná a športová výchova1
8 ročný jazykyV.CTelesná a športová výchova1
8 ročný jazykyVI.CTelesná a športová výchova1
4 ročný jazykyIII.ETelesná a športová výchova1
4 ročný jazykyIII.EAnglický jazyk1

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag. prac.

Počet úväzkov nepedag. prac.

TPP

43

13

42,34

13

DPP

9

13

6,50

13

Znížený úväzok

7

0

4,84

0

ZPS

2

1

1,39

1

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag. prac.

Počet úväzkov nepedag. prac.

TPP

36

13

34,34

13

DPP

7

13

4,5

13

Znížený úväzok

7

0

4,34

0

ZPS

2

1

1,39

1

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
II.AInformatika1
II.CInformatika1
I.AEtická výchova1
II.AEtická výchova1
II.CEtická výchova1

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška00
2.kvalifikačná skúška01
štúdium školského manažmentu01
špecializačné inovačné štúdium11
špecializačné aktualizačné22
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické01
vysokoškolské pedagogické00
vysokoškolské nepedagogické01

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE     
Cezpoľný beh chlapci6644 
Cezpoľný beh SŠ dievčatá6633 
Basketbal SŠ dievčatá12121212 
Basketbal SŠ chlapci101010  
Vedomostná súťaž o olympizme42    
Futbal SŠ chlapci1515   
Atletika SŠ CH+D18181717 
Horehronské hry47    
Beh Poštová štafeta31    
Olympijský beh172    
Volejbal SŠ dievčatá1212   
Volejbalový turnaj dievčatá SŠ99   
Hokejbal ZŠ1212   
Vybíjaná - mladšie žiačky 1212   
Florbal - starší žiaci1010   
Futsal chlapci ZŠ10101010 
Futbal ZŠ dievčatá1010   
Futsal chlapci SŠ10101010 
MS SŠ zjazd. lyž.6   6
Futbal ZŠ10101010 
MIX Volejbalová liga10    
Vybíjaná – žiačky ZŠ1212   
Florbal žiaci ZŠ88   
Florbal žiaci SŠ99   
Florbal žiaci SŠ1010   
Florbal žiačky SŠ888  
Stolný tenis dievčatá444  
Bedminton - družstvá2222 
Volejbal – žiačky SŠ 888  
Cezpoľný beh – žiaci SŠ555  
Cezpoľný beh – žiačky ZŠ1111 
Cezpoľný beh – žiačky ZŠ družstvá55   
Orientačný beh 6 6  
Horehronské hry 5050   
      
VEDOMOSTNÉ SÚŤAŽE     
Olympiáda ANJ484 
Olympiáda NEJ1621
Slovenčinárik25  
Hviezdoslavov Kubín26  
Kováčova Bystrica72 
Galéria talentov9  
Olympiáda MAT64 
MAKS5  4
PYTAGORIÁDA1193 
EXPERT – geniality show28  12
KLOKAN15  4
KOMPARO 646  
Čo vieš o hviezdach1111
Chemická olympiáda42 
Dejepisná olympiáda1495 
Olympiáda ľudských práv18 1
Súťaž mladý záchranár884
Župná kalokagatia44   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Jazykový kvet

Výber žiakov z II.C, V.C a VI.C triedy pod vedením p. Miklošíkovej získal v divadelnej súťaži v celoštátnom kole 1. miesto.

Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku

V okresnom kole olympiády ANJ v kategórii 2B sa Tomáš Veľký (III.E) umiestnil na 3.mieste a v okresnom kole olympiády NEJ sa v kategórii 2A umiestnila Dominika Švarcbacherová (VI.C) rovnako na 3.mieste. V krajskom kole Olympiády NEJ sa v kategórii 2C umiestnil Noah A. Karim na 3. mieste.

Matematická olympiáda

Okresného kola sa v kategórii Z9 zúčastnili dvaja žiaci. V kategórii Z7 1 žiak, ktorý bol úspešný riešiteľ. V kategórii Z6 boli úspešní 3 žiaci riešitelia .

EXPERT - geniality show

Celoslovenskej súťaže Expert - geniality show sa zúčastnilo 28 žiakov. Najlepšie umiestnenie získal Matej Schreiber z II.C a získal titul TOP expert školy. Adam Cagala zo IV.C sa umiestnil vo svojej kategórii v obidvoch témach v prvej štvrtine súťažiacich a ďalších 10 súťažiacich sa umiestnilo v jednej téme v prvej štvrtine.

KLOKAN

Súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov školy. Najlepšie umiestnenie dosiahli: Hrdina Martin z I.C 94,8% žiakov malo menej bodov ako on, Lucia Sochorová zo IV.C 87,6%, Marek Mráz IV.C 87% a Michela Ťureková zo VI.C 87,6%.

KOMPARO - testovanie žiakov

Do celoslovenského projektu sa zapojili 2 triedy z našej školy - I.A, I.C

Matematika :

20 žiakov I.A a 26 žiakov I.C .Triedy dosiahli priemernú úspešnosť 71,9%. Percento zúčastnených škôl , ktoré mali horší výsledok ako naša škola je 90,7%.

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

V tomto školskom roku sme pokračovali v projekte finančnej gramotnosti, ktorý sme organizovali pre žiakov III.B, III.D a III.E v spolupráci s pracovníkmi PARTNERS GROUP. Prednášky sa uskutočnili na šiestich stretnutiach.

Tréning prvej pomoci

4 hodiny teoretickej prípravy (triedy III.E,B) praktických ukážok a hlavne tréningu prvej pomoci v život ohrozujúcich situáciách - v spolupráci s učiteľmi a študentmi SZU - Fakulta zdravotníctva B. Bystrica.

S bielou paličkou

beseda s lektormi a sprievodcami nevidiacich z Únie nevidiacich a slabozrakých z krajského strediska BB a hlavne s nevidiacim Jarkom Bohovičom a jeho vodiacim psom Kristiánom (triedy III.A, IV.C, VI.C).

Environmentálne aktivity

- Zber papiera

- Zber vybitých batérií

- Vysadenie 30 tisov v športovom areáli školy

Výstava „Légiovlak“

Žiaci IV.C triedy sa 7.9.2017 zúčastnili v neďalekom Zvolene projektu Československej legionárskej obce. Cieľom tohto projektu je prostredníctvom vernej repliky legionárskeho vlaku z obdobia 1918-1920 obnoviť povedomie verejnosti a predovšetkým mládeže o československých dobrovoľníckych zboroch a ich zásluhách na vzniku samostatného československého štátu.

Výstava „Heydrichiáda a Lidice“

Uskutočnila sa v marci 2018 v spolupráci s Múzeom SNP v Banskej Bystrici. Odborného lektorského výkladu sa veľmi dobre zhostili žiaci:

IV.C triedy: Medveďová Ema, Sochorová Lucia

V.C triedy: Oroszlányiová Paulína, Teplan Krištof

VI.C triedy: Sršeň Ján, Kováčová Soňa.

Okrem našich žiakov výstavu navštívili aj žiaci Strednej odbornej školy podnikania v Banskej Bystrici.

Beseda „Mengeleho dievča“

Dňa 6.3.2018 sa na pôde Športového gymnázia uskutočnila beseda s autorkou knihy „Mengeleho dievča“ s pani Veronikou Homolovou Tóthovou, ktorá sa vo svojom profesionálnom živote venuje spracúvaniu spomienok ľudí, ktorí prežili nacistické peklo alebo komunistické väzenie a prenasledovanie. S príbehom Violy Štern Fisherovej sa zoznámili žiaci IV.C. V.C. VI.C a III.E triedy.

Valentínsky koncert

Deň 2.3.2018 bol dňom, kedy naši žiaci predviedli svoje umelecké nadanie v speve a v hre na rôzne hudobné nástroje. Žiaci IV.C, I.A, II.C, III.B, III.E zaujali svojimi hudobnými výkonmi.

Na ceste za poznaním

V dňoch 27.-28.6.2018 sa žiaci IV.C, V.C a VI.C zúčastnili 2-dňového zájazdu počas ktorého navštívili koncentračný tábor v Oswienčime a Brzezinke, a historické mesto Krakov a soľnú jaskyňu vo Wieličke.

Branný pretek študentov

Družstvo chlapcov ( 5 žiakov ) - v spolupráci s Armádou SR prebehlo krajské kolo na pôde nášho gymnázia , naše družstvo vyhralo a postúpilo na Tábor prežitia vo výcvikovom stredisku Lešť

Zdokonaľovací kurz zjazdového lyžovania - pobytový kurz Chopok - Juh, V.C 16 žiakov, dochádzkovou formou I.B, I.D - Králiky.

Základný kurz zjazdového lyžovania - pobytový kurz Chopok - Juh, 48 žiakov II.C a II.A triedy.

Zdokonaľovací plavecký kurz - II.B, II.D - dochádzková forma. plaváreň Štiavničky, 38 žiakov.

Základný plavecký výcvik - III.A - dochádzková forma , plaváreň Štiavničky, 28 žiakov.

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

V školskom roku 2017/2018 bola naša škola zapojená do projektu SASS Škola roka 2017/2018.

B) Krátkodobé

V školkom roku 2017/2018 predmetová komisia Matematika a práca s informáciami sa so žiakmi III.B a III.D triedy zapojila do projektu "Finančná gramotnosť" v spolupráci s pracovníkmi spoločnosti PARTNERS GROUP

C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

Členovia predmetovej komisie Človek a príroda vypracovali projekt Škola mimo lavíc, pričom finančné prostriedky na tento projekt od celoslovenského združenia rtodičov nám neboli ešte schválené na realizáciu. V prípravnej fáze je rozpracovaný v schvaľovacom procese projekt cezhraničnej spolupráce našej školy a poľskej školy z mesta Szczyrk v projekte INTERREG.

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 14.5.-17.5.2018

Druh inšpekcie: tematická

Kontrola zabezpečenia, priebehu a výsledkov prijímacieho konania na gymnáziu

Neboli v jednotlivých oblastiach kontroly negatívne zistenia. V zabezpečení a organizácii prijímacieho konania v kritériách nebola určená forma pre žiakov ZZ

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Umiestnenie

Druh priestoru

Počet/Kapacita

Areál ŠG, Trieda SNP 54      

učebne

32

  z toho:                                                      

počítačové

2

 

jazykové

1

 

ostatné odborné

4

 

telocvičňa

1

 

športová hala

1

 

ihrisko s umelou trávou a tartanom

1

 

trávnaté ihriská

1

 

dielne

1

 

garáže

1

 

kuchyňa a jedáleň

100

Šachtičky

bežecký a zjazdový areál

1

Školský internát, Trieda SNP 53

ubytovanie

221

 

 

 

 Budovy a pozemky

Súčasný stav

Potreba výmeny  -rekonštrukcie

Budova školy

strecha

vyhovujúci

nie

okná

vyhovujúci

nie

podlahy tried

vyhovujúci

nie

centrálna dodávka tepla

vyhovujúci

nie

rozvod vody- stupačky

vyhovujúci

nie

zariadenie tried a kabinetov

vyhovujúci

nie

elektroinštalácia

vyhovujúci

nie

telocvičňa–podlahy, obklady,

vyhovujúci

nie

Budova športovej haly

strecha - prístavba

vyhovujúci

nie

plášť budovy

nevyhovujúci

áno

okná

nevyhovujúci

áno

dodávka tepla a teplej vody

vyhovujúci

nie

podlaha v hale - tartan

vyhovujúci

nie

 

elektroinštalácia

vyhovujúci

nie

zariadenie športovým náradím

vyhovujúci

nie

Ihriská

 celkový stav

vyhovujúci

nie

Dielne

 celá stavba

nevyhovujúci

áno

Školský internát

strecha

vyhovujúci

nie

okná

vyhovujúci

nie

vykurovanie

vyhovujúci

nie

elektroinštalácia

vyhovujúci

nie

podlahy  - izby

vyhovujúci

nie

zariadenie izieb a spoločenských priestorov

vyhovujúci

nie

Školská jedáleň

kuchynské zariadenie

vyhovujúci

nie

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie


Rozpočet Športového gymnázia je členený na bežný a kapitálový. Bežný rozpočet tvorili normatívne a  nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR (KZ 111) a zostatok prostriedkov z roku 2016 (KZ 131G). 

BEŽNÉ VÝDAVKY

1. Normatívne finančné zdroje  bežného roka  tvoril presun  FP z roku 2016 vo výške 29 152 eur a normatívne  zdroje  2017 vo výške 1 059 949 eur. Uvedené zdroje boli použité nasledovne:

Nedočerpané normatívne finančné prostriedky vo výške 29 152 eur z roku 2016 sme použili v plnej výške na prevádzku (630) nasledovne: vo výške 21 808  eur na  výdavky za energie, 2 328 eur na nákup prevádzkových strojov (kopírovací stroj a multifunkčné zariadenie) , 5 016 eur na ostatné prevádzkové výdavky.

Normatívne finančné zdroje sme použili na výplatu miezd   vo výške 689 828 eur a odvody do poisťovní vo výške 238 938 eur. Mzdy zahrňujú  vyplatené osobné príplatky vo výške 112 285 eur a odmeny vo výške 25 538 eur za kvalitné a   mimoriadne plnenie úloh. Z celkovej výšky  119 855 eur prevádzkových výdavkov predstavujú výdavky za energie až 61 %, t.j. 73 491eur. Vysoké výdavky za energie sú v budove športovej haly, ktorá je dlhodobo energeticky veľmi náročná a aj napriek opakovaným žiadostiam neboli škole poskytnuté finančné prostriedky na riešenie havarijného stavu okien a fasády, čo spôsobuje mimoriadne tepelné úniky. Cestovné výdavky vo výške 5 704 eur boli použité predovšetkým na cestovné náhrady trénerov doma aj v zahraničí. Dopravné vo výške 9 730 okrem zákonného a havarijného poistenia zahrňuje   výdavky na PHM (5000 eur) z dôvodu presunu žiakov školy na tréningový proces doma aj v zahraničí. Výdavky na materiál a údržbu a služby zahrňujú bežné potreby školy.

Športové gymnázium nedočerpalo v roku 2017 finančné prostriedky vo výške 46 612 eur, ktoré prešli do roku 2018 ( KZ 131 H).  Uvedené finančné prostriedky určené na výmenu okien a väčšie opravy nebolo možné použiť v roku 2017 z dôvodu nerealizovaného verejného obstarávania. V roku 2018 boli použité na opravy a údržbu, výmenu okien a  na úhradu výdavkov za energie.

2. Nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov vo výške 12 400 eur boli vo výške 7 749 eur použité na nákup športového materiálu na tréningový proces, 4 651 eur bolo použitých na vyplatenie osobných príplatkov trénerov a učiteľov.   Z celkovej sumy  10 291 eur  určených na vzdelávacie poukazy boli finančné prostriedky  vo výške 1 478 eur   použité na vyplatenie odmien, ostatné finančné prostriedky  boli použité na prevádzkové výdavky (prenájmy plavárne a športovísk, nákup športového materiálu a kancelárskeho papiera a výdavky za energie). V roku 2016 bol škole poskytnutý príspevok na nákup učebníc anglického jazyka v celkovej výške 2 505  eur, ktoré boli obstarané cez EKS. Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnilo celkom  95  žiakov, celková výška zúčtovaného príspevku predstavuje 11 362 eur. Verejné obstarávanie lyžiarskeho výcviku bolo realizované cez EKS.

3.       3. Prostriedky z rozpočtu VÚC

Z celkovej výšky 65 338 eur boli  finančné prostriedky vo výške 36 592 eur poskytnuté ako kapitálové výdavky na hydraulické vyregulovanie vykurovania budovy školy vrátane projektovej dokumentácie. Škola tak pokračovala v opatreniach určených energetickým auditom na  úsporu energií čím dosiahla úspory  finančných prostriedkov za energie.

Na bežné výdavky  - energie a služby boli použité finančné prostriedky  vo výške 23 925 eur a  4 821 eur  bolo použitých  na bežné transfery.

4. Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov

Finančné prostriedky vo výške 41 423 eur boli poskytnuté nasledovne:

633001 Interiérové vybavenie  13 763 eur (lavice, stoličky, školské tabule, nábytok),  materiál  bol obstarávaný  cez EKS;

633002 Výpočtová technika vo výške  5 625 eur  (interaktívna tabuľa 1 ks, monitory 19 ks do učebne IT, notebooky 5 ks na vyučovací proces), materiál bol obstarávaný cez EKS;

633006 Všeobecný materiál  vo výške 22 035 eur (nákup  elektroinštalačného, spojovacieho a vodoinštalačného materiálu, maliarske farby, kancelársky papier, tonery, a pod.).

5. Darované finančné prostriedky

Finančné prostriedky vo výške 8 408  eur darovalo škole Rodičovské združenie pri Osemročnom športovom gymnáziu Banská Bystrica. Finančné prostriedky boli použité v plnej výške na nákup učebných pomôcok a koncoročné oceňovanie žiakov.

Hospodárenie Športového gymnázia v roku 2017 bolo vyrovnané.  Finančné prostriedky boli vynakladané hospodárne, racionalizačné opatrenia zamestnanosti neboli vykonané a nie je predpoklad znižovania počtu zamestnancov ani v najbližšom období. Na základe uvedených skutočností v nasledujúcom školskom roku plánujeme pokračovať podľa  finančných možností v opatreniach vedúcich k úspore  energií (podané žiadosti na pridelenie finančných prostriedkov na výmenu okien v športovej hale, zateplenie fasády, nákup nových motorových vozidiel), výmena úsporných svietidiel v budove školy  aj v  športovej hale a riešiť havarijné stavy, ktoré sa vzhľadom na vek budov opakujú stále častejšie.

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Plnenie stanoveného cieľa

V školskom roku 2016/2017 sme si stanovili ciele zamerané na skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho a športového procesu, ľudský potenciál, ekonomicko - materiálne podmienky.

Výchovno - vzdelávacia oblasť

Skvalitniť vyučovanie s využitím počítačových učební a uplatnením nových vyučovacích metód.

Úloha sa plní priebežne v prírodovedných predmetoch, vo vyučovaní cudzích jazykov.

Umožniť žiakom slobodnú voľbu vyučovacích predmetov tak, aby žiak mal možnosť voľby pripraviť sa na maturity a prijímacie skúšky na VŠ.

Úloha bola splnená, každý žiak využil možnosť voľby predmetu, potrebného k svojmu študijnému napredovaniu.

Budovať hodnoty a normy správania sa, úzko komunikovať s rodičmi žiakov, aby sa prehĺbila vzájomná dôvera medzi školou, žiakom a rodičom.

Úloha bola splnená čiastočne, nie všetci rodičia prejavili dostatočný záujem o spoluprácu v tejto oblasti.

Predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, rasizmu a intolerancie prostredníctvom hodín etickej a náboženskej výchovy, tematických besied a kultúrno-spoločenských vystúpení.

Úlohabola splnená.

Informovať pedagógov o žiakoch školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, o metódach, formách práce a klasifikácii týchto žiakov. Spolupracovať s rodičmi, pedagogicko-psychologickou poradňou.

Úloha bola splnená čiastočne, nie všetci rodičia prejavili dostatočný záujem o spoluprácu v tejto oblasti.

Športový proces

Podporovať talentovaných žiakov, podľa možností im umožniť štúdium podľa individuálneho učebného plánu, v spolupráci so športovými klubmi riešiť ich účasť na súťažiach. Zabezpečiť podľa možností pre tréningový proces vyhovujúce priestorové tréningové podmienky.

Úloha bola splnená čiastočne, lebo podpora je závislá od finančných možností školy a športových klubov.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- vo vytváraní priaznivej klímy a kultúry školy;

- službách školy pre žiakov a rodičov;

- podmienky výchovy a vzdelávania;

- rešpektovanie rozdielných individuálných vzdelávacích potrieb žiakov so ŠVVP;

- v rozvíjaní poznávacích kompetencií žiakov zadávaním úloh na zapamätanie a pochopenie;

- využívanie priebežného hodnotenia verbálne, motivačne, v rozvíjaní kompetencií žiakov k celoživotnému učeniu sa;

- športových výsledkoch žiakov na celoslovenských a zahraničných pretekoch.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- rozvíjaní kompetencií v IKT;

- vytváraní priestoru na sebahodnotenie;

- podporovaní rozvoja vyšších myšlienkových procesov(analýza,syntéza,indukcia,dedukcia........);

- zapájaní sa do projektov;

- v modernizácii učebných priestorov.

Návrh opatrení: naplánovať kontinuálne vzdelávanie pedagogického zboru a vzdelávanie zamestnancov podľa potrieb školy na odstránenie nedostatkov v oblasti výchovy a vzdelávania.

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

TriedaPočet žiakovPočet žiakov, ktorí sa hlásili na VŠPočet prijatýchPočet neprijatýchPočet žiakov bez informácií
IV.B16141310
IV.D17151411
SPOLU33292721
% 888263

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Športové gymnázium malo v školskom roku 2017/2018 vytvorené vyhovujúce psychohygienické podmienky v oblasti teoretického vyučovania aj športovej prípravy- vymaľované triedy, opravené podlahy, na chodbách nové jednotné nástenky. V rámci teoretického vyučovania sme doplnili chýbajúce učebné pomôcky z darovaných prostriedkov Rodičovského združenia pri OŠG, vymenili sme opotrebované školské tabule a školský nábytok,opravili sme školskú jedáleň, doplnili kovové šatníkové skrinky. Na školskom internáte sme vytvorili pre ubytovaných žiakov práčovňu spolu so sušičkou prádla a pripravili sme priestory na krúžkovú činnosť žiakov, zariadili sme novými posilňovacími strojmi posilňovňu v školskom internáte. V priestoroch vestibulu školy sme vytvorili oddychovú zónu pre žiakov školy, postavili sme v týchto priestoroch osvetlenú skrinkovú zostavu s prehľadom o dosiahnutých športových úspechoch školy.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Atletický krúžok35 Mgr. Katarína Štulíková
Doučovanie z MAT pre I. a II. ročník gymnázia20 RNDr. Janka Šturmová
Doučovanie z MAT pre III. ročník gymnázia24 Mgr. Viera Zvarová
Futbalový krúžok126 Sašo Rumanovský
Krúžok - nemecké divadlo27 PaedDr. Miriama Miklošíková
Krúžok alpského lyžovania8 Daniela Chebeňová
Krúžok bežeckého lyžovania24 Mgr. Branko Michalech
Krúžok karate6 Lucia Kováčiková
Krúžok programovania22 Mgr. Dávid Vyparina
Krúžok ruského jazyka16 Mgr. Zdenka Tánczos
Plavecký krúžok26 Milan Záborský

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca rodičov a školy bola realizovaná cez rodičovské združenia, ktoré sa konali hlavne po klasifikačných poradách. Problémy žiakov boli riešené v spolupráci s výchovnou poradkyňou a riaditeľom školy bezodkladne s rodičmi. Tréneri ako aj triedni učitelia organizovali stretnutia s rodičmi aj mimo rodičovských združení na riešenie aktálnych problémov, ktoré sa vyskytli počas športového a vzdelávacieho procesu. V tejto oblasti nie všetci rodičia spolupracovali na požadovanej úrovni, čo je zapríčinené aj tým, že máme žiakov, ktorých bydlisko nie je v Banskej Bystrici. Pre týchto rodičov boli zriadené konzultačné hodiny pedagogických pracovníkov. Tréningové skupiny prispôsobujú stretnutie rodič- tréner podľa priebehu tréningového obdobia. Spolupráca rodičov a školy bola na štandardnej úrovni. Aktívne pri riešení problémov školy za zapájalo Združenie rodičov pod vedením predsedu pána Cagalu Radoslava, napr. pri vytvorení podmienok pre poskytnutie 2% z dane pre športový klub pri škole, projekte Škola mimo lavíc atď.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

V školskom roku 2017/2018 Športové gymnázium spolupracovalo predovšetkým:

1. So zriaďovateľom - Banskobystrickým samosprávnym krajom vo všetkých oblastiach činnosti.

2. Okresným úradom Banská Bystrica odborom školstva.

3. Ministerstvom školstva SR pri riešení ďalšej koncepcie zamerania školy.

4. Národným športovým centrom pri riešení športových aktivít na škole a finančnej výpomoci na športové aktivity pre talentovaných žiakov v spolupráci so športovými zväzmi.

5. So športovými klubmi, ktorých členmi sú naši žiaci.

6. So športovými zväzmi športov zastúpených na škole.

Škola sa spolupodieľala na organizovaní propagačných a športových podujatí Banskobystrického samosprávneho kraja a mesta Banská Bystrica - Horehronské hry, Marathon tour, Štafeta poštovej banky, akcie v rámci BB mesto športu, Plavecká 24 hodinovka, Olympijský deň.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Jozef Smekal

V Banskej Bystrici, 10. októbra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 12.októbra 2018

Vyjadrenie rady školy

Rada školy pri Športovom gymnáziu v Banskej Bystrici berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018.

V Banskej Bystrici dňa 15.10.2018

Ing. Radovan Cagala

predseda Rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

V Banskej Bystrici dňa 6.12.2018.

Mapa

Novinky

Kontakt

  • Športové gymnázium
    Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica
  • +421 48 4712894

Fotogaléria