Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Jozef Smekal Rozvrh
Riaditeľ
smekal@sgbb.edupage.org
 
 
PaedDr. Jozef Kucej Rozvrh
Zástupca
kucej@sgbb.edupage.org
 
 
Mgr. Dušan Snopko Rozvrh
Zástupca
snopko@sgbb.edupage.org
 
 
Mgr. Gabriel Bujdoš Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: siedma C
Zástupca v triede: tretia A
bujdos@sgbb.edupage.org
 
 
Mgr. Zuzana Cantó, PhD. Trénerka
 
 
Mgr. Eva Danišová Vychovávateľka
 
 
RNDr. Jana Dropčová Rozvrh
Triedna učiteľka: šiesta C
dropcova@sgbb.edupage.org
 
 
RNDr. Lýdia Dubajová Rozvrh
Triedna učiteľka: štvrtá E
dubajova@sgbb.edupage.org
 
 
Mgr. Pavel Ďuroš Tréner
 
 
Mgr. Alena Fábryová Gabarová Rozvrh
Triedna učiteľka: prvá D
fabryova@sgbb.edupage.org
 
 
Mgr. Jana Franeková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Anna Görnerová Rozvrh
Triedna učiteľka: siedma C
gornerova@sgbb.edupage.org
 
 
Mgr. Danica Heldová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: prvá A
Zástupca v triede: tretia C
heldova@sgbb.edupage.org
 
 
Mgr. Veronika Ivanková Rozvrh
Triedna učiteľka: štvrtá A
ivankova@sgbb.edupage.org
 
 
Mgr. Stanislava Jureková Rozvrh
Triedna učiteľka: štvrtá D
jurekova@sgbb.edupage.org
 
 
Mgr. Eva Knéslová Rozvrh
Učiteľka
eva.kneslova@gmail.sk
 
 
RNDr. Viera Kochmanová Učiteľka
viera.koch@pobox.sk
 
 
Mgr. Monika Kroupová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: prvá D
Zástupca v triede: tretia D
 
 
JUDr. Marek Kubinský Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: druhá A
Zástupca v triede: tretia B
kubinsky79marek@gmail.com
 
 
Mgr. Ivana Kubišová Rozvrh
Triedna učiteľka: tretia B
kubisova@sgbb.edupage.org
 
 
Mgr. Mojmír Lániček Vychovávateľ
 
 
Mgr. Ivetta Laubertová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Liana Lietavová Vychovávateľka
 
 
Jozef Lovík Tréner
 
 
Elena Margócziová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Mario Matušek Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: prvá B
Zástupca v triede: štvrtá B
matusek@sgbb.edupage.org
 
 
Mgr. Iveta Maťušová Rozvrh
Triedna učiteľka: štvrtá B
matusova@sgbb.edupage.org
 
 
Mgr. Jakub Melník Rozvrh
Triedny učiteľ: prvá C
 
 
Mgr. Iveta Mendelová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Branko Michalech Tréner
Vedie krúžok: Krúžok bežeckého lyžovania
 
 
Mgr. Miloslav Michálik Rozvrh
Tréner
 
 
PaedDr. Andrea Micháliková Učiteľka
 
 
PaedDr. Miriama Miklošíková Rozvrh
Triedna učiteľka: tretia C
Vedie krúžok: Krúžok - nemecké divadlo
Vedie krúžok: Školský časopis v nemeckom jazyku
miklosikova@sgbb.edupage.org
 
 
Mgr. Mária Mojžišová Učiteľka
mojzisova3@gmail.com
 
 
Mgr. Valéria Mozgová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: druhá B
Zástupca v triede: prvá C
 
 
Mgr. Rastislav Paľov, PhD. Tréner
 
 
Mgr. Jozef Párička Rozvrh
Tréner
 
 
Mgr. Anton Petija, PhD. Tréner
apetija@gmail.com
 
 
Mgr. Andrea Porubčanová Rozvrh
Triedna učiteľka: druhá C
porubcanova@sgbb.edupage.org
 
 
Mgr. Peter Rebek Rozvrh
Tréner
 
 
Mgr. Ľudmila Rochovská Učiteľka
 
 
PaedDr. Daniela Rozimová Rozvrh
Triedna učiteľka: tretia D
rozimova@sgbb.edupage.org
 
 
Mgr. Ján Sanitrár Tréner
 
 
Mgr. Mária Schotterová Rozvrh
Triedna učiteľka: druhá B
schotterova@sgbb.edupage.org
 
 
Mgr. Daniela Snohová Rozvrh
Triedna učiteľka: piata C
snohova@sgbb.edupage.org
 
 
Mgr. Alena Šimková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: druhá C
Zástupca v triede: piata C
simkova@sgbb.edupage.org
 
 
Mgr. Jana Šimočková Učiteľka
simockova@zoznam.sk
 
 
Mgr. Eva Šipkovská Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: druhá D
Zástupca v triede: štvrtá D
sipkovska@sgbb.edupage.org
 
 
PaedDr. Ivan Štulajter, PhD. Rozvrh
Tréner
Vedie krúžok: Futbalový krúžok
 
 
RNDr. Janka Šturmová Rozvrh
Triedna učiteľka: druhá D
sturmova@sgbb.edupage.org
 
 
Mgr. Martina Tagajová Učiteľka
 
 
Mgr. Zdenka Tánczos Rozvrh
Triedna učiteľka: prvá A
Vedie krúžok: Krúžok ruského jazyka
tanczos@sgbb.edupage.org
 
 
Bc. Martin Tišťan Tréner
m.tistan@zoznam.sk
 
 
Mgr. Regina Veselovská Rozvrh
Triedna učiteľka: štvrtá A
Triedna učiteľka: štvrtá E
Zástupca v triede: štvrtá A
veselovska@sgbb.edupage.org
 
 
RNDr. Helena Volfová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Marcela Vološinová Rozvrh
Triedna učiteľka: druhá A
volosinova@sgbb.edupage.org
 
 
Mgr. Dávid Vyparina Rozvrh
Triedny učiteľ: šiesta C
Zástupca v triede: šiesta C
Zástupca v triede: štvrtá E
Vedie krúžok: Počítačový krúžok
vyparina@sgbb.edupage.org
 
 
Mgr. Anna Zelinová Rozvrh
Triedna učiteľka: tretia A
zelinova@sgbb.edupage.org
 
 
Bc. Ján Zmoray Rozvrh
Tréner
 
 
Mgr. Viera Zvarová Rozvrh
Triedna učiteľka: prvá B
zvarova@sgbb.edupage.org
Foto

Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.12.2018

Mapa

Novinky

Kontakt

  • Športové gymnázium
    Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica
  • +421 48 4712894

Fotogaléria